Quy định và điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Thanh Hóa

Hoạt động kinh doanh Lữ hành, Du lịch hiện nay phát triển rất mạnh ở Việt Nam. Doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành quốc tế phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Bộ VH-TT-DL đây là một trong các điều kiện bắt buộc của doanh nghiệp trong nước nhằm phục vụ cho các khách du lịch nước ngoài du lịch trong nước đi du lịch các nước khác.

Quy định và điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Thanh Hóa

– Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh Lữ hành quốc tế phải có tư cách pháp nhân là Doanh nghiệp

– Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì được phép kinh doanh lữ hành nội địa

– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được phép lưu hành lữ hành quốc tế

Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tại Thanh Hóa

– Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Có phương án kinh doanh lữ hành và chương trình du lích cho khách nước ngoài

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04 (bốn) năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành

– Doanh nghiệp phải có Đăng ký kinh doanh với ngành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

– Ký quỹ 250 (hai trăm năm mươi) triệu đồng Việt Nam.

– Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên

Thành phần hồ sơ Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Thanh Hóa như sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế,

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh

– Phương án kinh doanh lữ hành

– Chương trình du lịch cho khách quốc tế

– Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

– Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành

– Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Thanh Hóa

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước cấp tỉnh để yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Thời hạn nhận được hồ sơ, trong vòng mười ngày kể từ ngày làm việc phải gửi gửi văn bản đề nghị và hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp trung ương để xét duyệt và cấp giấy phép

– Từ ngày nhận hồ sơ kèm văn bản cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương phải có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp