Thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh

Là một đất nước đa dạng cảnh quan thiên nhiên, thành phần dân tộc cũng như bề dày lịch sử, Việt Nam đang ngày càng thu hút khách du lịch trên toàn thế giới, và kinh doanh du lịch đã trở thành một ngành nghề hấp dẫn, đặc biệt là kinh doanh lữ hành. Công ty Luật Blue là một công ty tư vấn có chuyên môn cao trong lĩnh vực lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh mong muốn cung cấp tới khách hàng hướng dẫn thủ tục và dịch vụ thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh.

Thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh

Điều kiện thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh

Theo điều 43 luật du lịch điều kiện doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

– Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh trọn gói

 Hồ sơ thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh

– Dự thảo Điều lệ thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh giá rẻ

Các bước thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh

Để thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh được, bạn phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu. Giấy đó phải phù hợp với các loại hình kinh doanh du lịch lữ hành.

– Hồ sơ bao gồm danh dách cổ đông, danh sách thành viên và cá nhân sáng lập ra công ty theo mẫu.

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông và các thành viên của công ty hay doanh nghiệp.

– Giấy tờ chứng minh vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

– Chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

– Giấy uỷ quyền cho người đi làm thủ tục.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh

Sau khi thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh, bạn phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho công ty lữ hành du lịch của mình:

– Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu

– Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định

– Phương án kinh doanh du lịch

– Chương trình du lịch

– Văn bản xác nhận ký quỹ về số tiền vốn pháp định kinh doanh du lịch

– Quyết định bổ nhiệm cán bộ điều hành du lịch

– Hợp đồng thuê văn phòng công ty có công chứng.

Nếu quý khách cần hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty lữ hành du lịch tại Hà Tĩnh thì hãy liên hệ với công ty Luật Blue theo hotline: 0974 208 518 để được tư vấn và hỗ trợ.